Een contract for difference (afgekort CFD) is een financieel instrument. Een cfd is een contract tussen twee partijen — de “koper” en de “verkoper”. De verkoper betaalt het verschil (difference) tussen de waarde van een onderliggend product bij aankoop en verkoop. CFD beleggen doe je niet enkel voor winst of verlies, maar op basis van koersverschil. Een contract kan zowel in een stijgende koers als in een dalende koers worden afgesloten.

Lees verder:

Originally published at https://www.nieuwfinancieel.nl on July 15, 2021.


Wanneer je al een tijdje belegt of kort geleden bent begonnen met beleggen heb je het begrip contract voor verschil ook bekend als de afkorting CFD vast al eens gehoord. Deze contracten zijn zeer geliefd bij mensen die beleggen, doordat er heel veel winsten geboekt kunnen worden. Er zijn ook…


Als je al een tijdje bezig bent met beleggen of kort geleden bent begonnen met beleggen heb je de term contract for difference (afgekort tot CFD) vast al eens gehoord. Deze contracten zijn populair bij mensen die beleggen, omdat er grote winsten mee gemaakt kunnen worden. Er zijn ook risico’s…

Rodrigo Noordermeer

Blogger voor https://www.nieuwfinancieel.nl/contract-for-difference-cfd/ en meer websites over beleggen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store